Üyelik Sözleşmesi

EMLAKTURA ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi Tuzcumurat Mah Hamdibey Cad No7/B Edremit/Balıkesir Türkiye olan EMLAKTURA. (Bundan sonra EMLAKTURA olarak anılacaktır.) https://emlaktura.com/ ( tüm maddelerde kısaca SİTE olarak anılacaktır.) EMLAKTURA.COM isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan …………………  (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır)  arasında akdedilmiştir.

İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALAN HİZMETLERDEN ÜCRETSİZ OLARAK YARARLANMASI KARARLAŞTIRILAN ÜYELER HAKKINDA SÖZLEŞMEDE YER ALAN ÜCRETE İLİŞKİN MADDELER HARİCİNDE DİĞER TÜM HÜKÜMLER OLDUĞU GİBİ GEÇERLİDİR.

MADDE 2 – KONU VE KAPSAM

İşbu sözleşmenin konusu olan ve üye konumunda bulunan Yüklenici firmalar, müteahhit ve inşaat şirketleri ile emlakçıların da dahil olduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından, gayrimenkul alım satım, kiralama ve benzeri hizmetlerin ve bu tarz işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak söz konusu gayrimenkullere ilişkin ilgili ilanlar için üyelere çeşitli nitelik ve koşullara tabi ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların üyelerin ve kullanıcıların görüntüleyebilmeleri için üyelerin erişimlerine sunularak imkân sağlamaktır. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’ de EMLAKTURA tarafından erişime sunulan tüm uygulamaların üyeler ve kullanıcılar tarafından maksimum düzeyde yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, SİTE’ de yer alan tüm hizmet, uygulamalara ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup SİTE’ de EMLAKTURA tarafından yapılan hizmetlere uygulamalara, kullanıma, içeriklere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşme üye tarafından kabul edilmesi ile kayıt yaptıran ÜYE, SİTE’ de yer alan ve gelecekte yer alacak ve EMLAKTURA tarafından yapılan hizmetlere, içeriklere,  kullanıma, uygulamalara ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş sayılır.

MADDE 3 – EMLAKTURA SORUMLULUKLARI

3.1. EMLAKTURA, SİTE içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına bağlı kalarak, üye tarafından dijital veri şeklinde oluşturulan gayrimenkulün özelliklerini yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği sağlayacaktır. EMLAKTURA, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf etmekle yükümlüdür. Fakat EMLAKTURA ' in elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması durumunda ÜYE, EMLAKTURA’I sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle her ne nam adı altında olursa olsun bir tazminat, hak veya başkaca bir alacak talep etmeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

3.2. EMLAKTURA’nın sözleşmeye konu edinilen hizmeti ÜYE' ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak, ÜYE tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması birinci önceliktir. Bunun dışında EMLAKTURA' nın iş bu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya ÜYE tarafından sözleşmeye konu edinilen hizmetin bedelini EFT veya banka havalesi yoluyla EMLAKTURA'ya ödemiş olması şartına bağlıdır. ÜYE tarafından herhangi bir ödeme yapılmaksızın EMLAKTURA hizmet sağlamaya başlamaz. Taraflar arasında ÜYENİN sistemden ücretsiz olarak yararlanması kararlaştırıldığı takdirde EMLAKTURA hizmete mümkün olan en kısa sürede başlayacaktır. 

3.3. SİTE isimli EMLAKTURA internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamında milyonlarca kişinin faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse çeşitli iletişim enstrümanları ve ÜYELERİN gerçekleştirdikleri bilgiler yönünden EMLAKTURA' e hiçbir sorumluluk yüklenemez. ÜYE ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, EMLAKTURA bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki anlamda hiçbir sorumluluk taşımaz.

MADDE 4 - ÜYE'NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

4.1. ÜYENİN, EMLAKTURA'nın sahibi olduğu internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması şarttır. Ayrıca tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin ücretini kredi kartı veya EFT/Havale suretiyle EMLAKTURA'ya ödemesi gerekmektedir.

4.2. ÜYE, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul etmiş sayılır. Buradan hareketle, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt eder.

4.3. ÜYE, satın almış olduğu hizmeti kullanarak hiçbir şekilde suç teşkil edecek yayın paylaşamaz. Ayrıca yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında veya uluslararası düzeyde yasaları bu yolla çiğneyemez. Bunun dışında uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuracak veya bu tarz durumlara teşvik edecek tehditkâr, yasadışı, rahatsız edici, hakaret tarzında, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü ifadelere yayınlarında yer veremez. Bunun yanı sıra üye, kaba, pornografik ya da genel ahlaka aykırı, kamu düzenini bozacak, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar veren, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik haklarına fikri ve telif haklarına, ticari marka haklarına veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kesinlikle kullanamaz. Ayrıca ÜYE, başkalarının internet'i kullanmasını önleyecek veya zorlaştıracak faaliyetlerde ve işlerde bulunamaz.

4.4 SİTE altyapısı üzerine fazladan yük getirecek veya orantısız büyüklükte yayınlar paylaşamaz. Bunun dışında bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem yapamaz.  ÜYE, yukarıda belirtilen kısıtlamalara tamamen uymayı kabul ve taahhüt eder.

4.5. ÜYE, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi durumda EMLAKTURA bu nedenle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir. Ayrıca EMLAKTURA oluşacak söz konusu durum neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları ÜYE’ den tazmin etme hakkını saklı tutar.

4.6. ÜYE, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda EMLAKTURA' nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları ÜYE' ye rücu edilir. SAHİBİNİBUL söz konusu durumlar neticesinde marka, prestij ve iş kaybı nedeni ile uğrayacağı menfi ve müspet zararları ÜYE’ den tazmin etme haklarını saklı tutar.

4.7. ÜYE, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi durumda EMLAKTURA söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. ÜYE' nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına hiçbir şekilde devredilemez.

4.8. ÜYE, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, fotoğrafların ilana ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin EMLAKTURA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece tüm hukuki zeminde sorumluluğunu ve yaptırımların kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. EMLAKTURA’ nın her zaman, tek taraflı olarak ÜYE' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Böyle bir durumda EMLAKTURA'ın sorumluluğu, ÜYENİN henüz kullanmadığı hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

4.10. ÜYE, EMLAKTURA tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığını SAHİBİNİBUL tarafından belirlenmiş ücretleri ödeyecektir. EMLAKTURA bu tarifede tek taraflı olarak her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. SAHİBİNİBUL' nın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, ÜYE' ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. ÜYE tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

4.11. ÜYE, SİTE üzerinden EMLAKTURA’ nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EMLAKTURA’ nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. EMLAKTURA, Sitede kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun EMLAKTURA’ nın  sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar ÜYE veya Üyelerin doğrudan kendi sorumluluğundadır.

4.12. ÜYE, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda EMLAKTURA kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu kabul eder. Ayrıca bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini peşinen kabul etmiştir.

4.13. EMLAKTURA, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, ÜYE yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz. ÜYE bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak EMLAKTURA' dan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.14. ÜYE; SİTE tarafından kendisi için sağlanan her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, vs. Siteye veya herhangi bir parçasına zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını kabul ve beyan eder.

4.15. ÜYE, EMLAKTURA’nın ÜYE tarafından SİTE'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin üçüncü şahıslara ait sitelerde ve sistemlerde görüntülenebilmesi, işlenmesi ve derlenmesi amacıyla anlaşmalar yapmasını kabul eder. Ayrıca ÜYE tarafından SİTE'ye girilen ilanların, içeriklerin ve görsellerin SİTE ve EMLAKTURA’nın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılabileceğini, bu konuda gerekli her türlü hak ve yetkiyi herhangi bir sayı, süre ve yer kısıtlamasına tabi olmaksızın ve bu amaçla herhangi bir bedel talebinde bulunmaksızın EMLAKTURA’ ya  verdiğini kabul ve beyan eder.

4.16. Yukarıda sayılan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden ÜYE, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde EMLAKTURA'nın ÜYE' ye karşı şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

4.17. EMLAKTURA, ÜYE'nin sistemi bu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE' yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda SAHİBİNİBUL bu sözleşmede öngörülen tedbirleri de alma hakkına her zaman sahiptir.

4.18. ÜYE, EMLAKTURA' nın hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

MADDE 5 - FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'nin ve EMLAKTURA ve bağlı ortaklarına ait işbu sözleşmede belirtilen ve ileride hizmete sunulacak diğer platformların (arayüz, ilan veri tabanı, tasarım, içerik veri tabanı, imge, metin, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları EMLAKTURA’ya ait ve/veya EMLAKTURAtarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. EMLAKTURA uygulamalarının, SİTE’de yer alan bilgilerin ve EMLAKTURA’nın telif haklarına tabi çalışmalarının yeniden satışı, dağıtılması, paylaşılması, sergilenmesi ve üçüncü şahısların erişimine sunulmasına EMLAKTURA tarafından izin verilmemektedir. ÜYE'ler, arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site'yi veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden EMLAKTURA'in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını beyan eder. Bunun dışında bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. ÜYE'ler, Site'nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım, robot, örümcek, veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını taahhüt eder. Ayrıca siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ve beyan ederler. ÜYE'ler işbu kullandırtmalar sebebiyle diğer ÜYE'lerin uğrayacağı zararlardan veya taleplerden EMLAKTURA'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Aksi takdirde EMLAKTURA'nın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu edilir. EMLAKTURA, SİTE kullanımını sadece bedelinin ödenmesi şartıyla "İlan Avantaj Ürünleri"nin ÜYELERE sunulması, kullanıcılara ve ÜYELERE yönelik olarak ve sadece Site üzerinde bulunan içeriğin ticari olmayan amaçlarla görüntülenmesi amacıyla sınırlandırmış bulunup, bunun dışında ve özellikle aşağıda belirtilen kapsamda SİTENİN her türlü kullanımına ve SİTE üzerindeki içeriğin bütününün veya bir bölümünün her türlü elde edilmesine, kullanılmasına, işlenmesine, kopyalanmasına ve SİTE üzerindeki içeriğe link verilmesine izin vermemekte ve rıza göstermemektedir. SİTENİN yasadışı, hileli veya ticari amaçlarla kullanılması; SİTENİN ÜYE, kullanıcı veya üçüncü bir kişi tarafından kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek amacıyla kullanılması; SİTENİN bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması; SİTE tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerine makul olmayan veya orantısız derecede büyük yükler getiren ya da söz konusu iletişim veya teknik sistemleri engelleyen ya da bozan bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlanmaya çalışılması; EMLAKTURA’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın, Site üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması; İşbu sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında SİTE’ nin ve SİTE üzerindeki içeriğin kullanılması hukuka aykırı olup; EMLAKTURA’ in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren kişiler, EMLAKTURA’ in ve üçüncü şahısların uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. EMLAKTURA’nın ; SİTE ve SİTE üzerindeki uygulamaları ve içerikleri, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. EMLAKTURA, ÜYELERİN, Site'yi ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, ÜYE'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda EMLAKTURA, gerekli gördüğü tedbirleri de almak ve ÜYELİKLERİ iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 6 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SAHİBİNİBUL, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda SİTE’ de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu sözleşme, ÜYE’ nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

MADDE 7 -  MÜCBİR NEDENLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, EMLAKTURA işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, EMLAKTURA için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için EMLAKTURA’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve EMLAKTURA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak görülecek ve yorumlanacaktır.

MADDE 8 - UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilaf hallinde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 9 - EMLAKTURA KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda EMLAKTURA'nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, defter kayıtlarının, ticari kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, SAHİBİNİBUL yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 - BÜTÜNLÜK

İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz kalması, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

MADDE 11 – TEBLİGAT

ÜYENİN yükümlülüklerini düzenleyen bu sözleşmenin 4.9 maddesinde fiyatlara dair değişikliklerin yayınlanmakla ÜYE’ ye tebliğ edilmiş sayılacağına dair düzenleme saklı kalmak kaydı ile- işbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, bu sözleşmenin 1. maddesinde yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Ayrıca taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve doğrudan kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 12- YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan tüm sözleşme ve yer alan hükümler ÜYENİN elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş sayılmaktadır.

EMLAKTURA.COM  TR ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Kamburoglu Bilgi Teknolojileri Paz ve Tic Ltd Şti