Bayilik Sözleşmesi

                                                                        

                                               EMLAKTURA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ                            

                                      

                                                                                                                                                     Tarih: .. / .. /20..

 MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu sözleşme; merkez adresi Gaziilyas Mah Hüriyet Cad No13 Kat 1 Daire 2 Edremit/Balıkesir olan www.emlaktura.com (bundan sonra EMLAKTURA olarak anılacaktır) ve www.emlaktura.com isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan ………………………………… (bundan sonra BAYİ olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İhtilaf durumunda Edremit/Balıkesir ve Balıkesir mahkemeleri ve icra daireleri görevlidir.

1.2 Satıcı Bilgileri

Unvanı:

Kamburoğlu Bilgi Teknolojileri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Adresi:

Gaziilyas Mah Hüriyet Cad No 13 Kat 1 Daire 2 Edremit / BALIKESİR

Telefon Numarası:

0532 111 49 53

MERSİS Numarası:

0723089267600001

 

1.3 Bayi Bilgileri

Adı:

 

Soyadı:

 

T.C Kimlik Numarası:

 

E-posta adresi:

 

Firma Adı:

 

Vergi No:

 

Vergi Dairesi:

 

İş adresi:

 

Ev Adresi:

 

İl:

 

İlçe:

 

Mahalle:

 

Bayilik Başlangıç Tarihi:

 

Bayilik Süresi (Yıl)

 

 

1.4 İstenen Belgeler

Vergi Levhası

Oda Kayıt Belgesi

İmza Sirküleri

Adli Sicil Kaydı

Kişinin Eğitim Durumunu Belgeleyen Diploma

En Az 100 Saatlik Emlak Danışmanlığı Sertifikası

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

Mesleki Yeterlilik Belgesi

 

 

MADDE 2 – EMLAKTURA Tüzel Kişiliğinin Tanımı

 2-1. EMLAKTURA 01.01.2017 tarihi itibariyle marka tescilli bir kuruluştur. EMLAKTURA aynı zamanda lisansı ve yazılımı kendisine ait www.emlaktura.com internet sitesinin Sahibi Kamburoğlu Bilgi Teknolojileri Paz Tic Ltd Şti sahibidir.

 Madde 3- Konu ve Kapsam

 İşbu sözleşmenin konusu olan ve BAYİLER, müteahhit ve inşaat şirketleri ile emlakçıların da dahil olduğu gerçek ve tüzel kişiler tarafından, EMLAKTURA tarafından dijital olarak sağlanacak ortamda, gayrimenkul alım satım, kiralama ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca EMLAKTURA herkese açık bir web sitesidir. EMLAKTURA’ya isteyen herkes bireysel üye olabilir ve BAYİ olarak gayrimenkul satış ve kiralama ilanı verebilir.

 Ayrıca EMLAKTURA’da bayilik sistemi bulunmaktadır. Gerekli şartları taşıyan ve EMLAKTURA tarafından bayiliği onaylanan BAYİLERİN, EMLAKTURA tarafından oluşturulan platformda her türlü gayrimenkul alım, satım, kiralama ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak söz konusu dijital sistemin işletilmesi ile BAYİLERİN bu platformdan gelir elde etmesini sağlamak EMLAKTURA’nın birinci önceliğidir. EMLAKTURA tarafından bayiliğin onaylanması ile web sitesinde BAYİYE ait özel bir sayfa bulunacaktır. Bunun yanında BAYİ kendisine özel mağaza oluşturabilecek ve bu mağazada portföyünü düzenleyerek BAYİYE özel bir tanıtım alanı oluşturabilecektir. Bu sayfanın yazılımı ve tasarımı EMLAKTURA tarafından önceden hazırlanmıştır. BAYİ kendisine özel bilgileri bu bölümlere yazarak BAYİLİK başvurusu yapabilir. Bilgilerin yazılı olarak sisteme yüklenmesi BAYİLİK hakkı kazanılmasını sağlamaz. Gerçek ve tüzel kişilerin bayilik başvurusu yapmasının ardından, bu sözleşmeyi okuması ve kabul etmesi dışında BAYİLİĞİNİN, EMLAKTURA tarafından onaylanması gerekecektir. BAYİLİK başvurusunu kabul edip etmemek EMLAKTURA’nın insiyatifindedir.

 3-1. EMLAKTURA, gerekli şartları taşıyan, emlak alım satımı ve kiralama faaliyetlerde bulunan BAYİ adayının başvurusunu kabul edebileceği gibi reddedebilir. Bu sözleşmede yer  alan BAYİNİN taşıması gereken özellikleri  BAYİ adayı sağlamış olsa bile EMLAKTURA, BAYİLİK talebini değerlendirme hakkına sahiptir.

 3-2. BAYİLER, EMLAKTURA dijital sistemine bayi olarak üye olurken kendi şifrelerini belirleyerek sisteme giriş yapacaklardır. BAYİLER, bu şifreyi hiçbir şekilde üçüncü bir taraf ile paylaşamazlar. Her BAYİNİN şifresi kendine özeldir. BAYİLİK SÖZLEŞMESİNİN dijital ortamda onaylamasının ardından BAYİLER bu şifreyi üçüncü bir taraf ile paylaşamaz. BAYİLER, bu şifreyi üçüncü bir taraf ile paylaştıklarında EMLAKTURA’nın uğramış olduğu tüm zararı karşılamak ile mükelleftirler.

 3-3. EMLAKTURA, sisteme üye olan BAYİLERİN portföyüne ait mevcut satılık ve kiralık gayrimenkullerinin bilgisini dijital ortamda paylaşır. BAYİLER, portföye ait bilgileri diğer bayiler ile birlikte aynı anda sistemde görür.

 3-4. BAYİNİN üyeliği EMLAKTURA tarafından onaylandığında tüm alım, satım ve kiralama portföyünü EMLAKTURA dijital veri tabanında paylaşmak zorundadır. BAYİ potföyünü paylaşarak diğer bayileri ve EMLAKTURA’yı bilgilendirilmek zorundadır.

 3-5. EMLAKTURA, BAYİSİ olanlara EMLAKTIRA tarafından BAYİNİN fiziki adresine tabela reklamı, logo ve camlarına çıkartmalar BAYİDEN hiçbir ücret talep edilmeden uygulanır.

 3-6. EMLAKTURA üyeliği ücretsiz olmakla birlikte EMLAKTURA tarafından bu üyeliğin ücretli hale dönüştürmesi hakkı her zaman saklıdır.

 3-7. Üyeliğin ücretli hale dönüştürülmesi durumunda BAYİLERDEN aylık veya haftalık ödemeler talep edilebilir.

 3-8. Söz konusu ücretli üyelik kararının EMLAKTURA tarafından alınmasından sonra üyelik gerçekleştiren BAYİLER mevcut durum hakkında bilgilendirilir. BAYİLERİN üyelik ücretini ödemeyi kabul etmesi durumunda EMLAKTURA tarafından gönderilecek e-posta bilgilendirme mesajını onay veriyorum şeklinde yanıtlamaları yeterli olacaktır.

 3-9. BAYİ üyelik oluştururken kurumsal olarak yazışmaların gerçekleşeceği, adres, e-posta, telefon bilgilerini sisteme kaydeder. Bu bilgilerden herhangi birinin değişmesi durumunda BAYİ değişikliği EMLAKTURA’ya yazılı olarak 7 (yedi) gün içerisinde bildirmek zorundadır.

 3-10. BAYİ, EMLAKTURA üyeliğinin veya bayiliğinin EMLAKTURA tarafından ücretli hale dönüştürülmesini kabul etmemesi durumunda BAYİLİK sözleşmesini fesh edebilir. Ancak BAYİ hakkında bu sözleşmenin 7 , 8 ve ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.

 3-11. BAYİ bu sözleşmeyi onaylamakla söz konusu hükümlerin tamamını kabul etmiş sayılır.

 3-12. EMLAKTURA, web sistematiği içerisinde bağlantılı olduğu kuruluşlar ile reklam amaçlı işbirliği yapma hakkına sahiptir.

 3-13. EMLAKTURA yapılan dijital bağlantıları daha iyi hizmet sunabilmek için kayıt altına alabilir. EMLAKTURA bu bilgileri ancak pazarlama ve daha iyi hizmet sunabilmek adına kullanabilir.

 3-14. EMLAKTURA, bireysel kullanıcıların ve bayilerin bilişim ortamındaki işlemlerini, gezinti ve ziyaret bilgilerini gizlilik prensipleri doğrultusunda kayıt eder ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için kullanabilir.

 3-15. EMLAKTURA, dijital sisteme bayi olarak kayıt yapan kurumsal ve gerçek kişilerden oluşan, inşaat firmaları, yüklenici firmalar, emlakçılar ve emlak ofisleri sisteme 200 adet ilanı hiçbir ücret ödemeden yükleyebilir.

 3-16. 200 ilanı geçmek isteyen bayi ve gerçek kişiler EMLAKTURA tarafından belirlenen ücret karşılığında ilan sayısını arttırabilir.

 3-17. Söz konusu ilan yükleme kotası aşımındaki ücretler EMLAKTURA tarafından belirlenir.

 3-18. EMLAKTURA BAYİSİ tarafından ücretsiz yüklenecek 200 ilanın üzerindeki ilanlar kademeli olarak fiyatlandırılır ve bu fiyatlama EMLAKTURA tarafından BAYİ ile paylaşılır. BAYİ, EMLAKTURA tarafından bildirilecek şirket hesabına ödemeyi yaptığı takdirde bu imkandan yararlanır.

 MADDE 4 – BAYİLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

 EMLAKTURA BAYİLİĞİ alınabilmesi için gerçek ve tüzel kişiliklerin gayrimenkul alım, satım ve kiralama işlemlerini resmi olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. EMLAKTURA BAYİSİ olmak için başvuru yapacak emlakçıların ve emlak ofislerinin yasalar, kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda resmi kayıtlarının olması zorunludur.

 4-1 EMLAKTURA BAYİSİ olacak tüzel kişiliğin Emlakçılık mesleki yeterlilik belgesi, taşınmaz yetki belgesi, emlakçılar odası ve vergi dairesi kaydı olmak zorundadır. Bu belgeler BAYİ adayı tarafından müracaat esnasında sisteme yüklenmek zorundadır.

 4-2. EMLAKTURA BAYİSİ olacak tüzel kişiliğin Ticari yetki belgesi, emlak yetki belgesi olmak zorundadır. BAYİLİK için diğer belgelerin sunulmuş olması EMLAKTURA BAYİSİ olmaya yeterli değildir. Eksik belgelerin tamamlanması için BAYİ adayına verilen süre 20 (yirmi) gündür. Bu süre içerisinde belgelerini tamamlayamayanlar EMLAKTURA’ya yeniden bayilik başvurusu yapmak zorundadırlar.

 4-3. BAYİ kurumsal olarak kullandığı e posta ve telefon bilgileri sisteme yüklenmek zorundadır.

 4-4. BAYİ başvurusu yapan gerçek ve tüzel kişilerin sisteme, kurumsal olarak kullandıkları cep telefonu, sabit telefon ve e-posta adresi gibi temel iletişim bilgilerini yüklemesi zorundadır.

 4-5. Sabit telefon, cep telefonu ve e-posta adresi bildirilmeyen BAYİLİK başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 Madde 5- BAYİLERİN Sağlaması Gereken Fiziki Şartlar

 EMLAKTURA BAYİLİĞİNE başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin işletme ve iş yerleri EMLAKTURA markasının temsil edilebileceği yeterlilikte olmak zorundadır. Bu kriterler aşağıda belirtilmiştir.

 5-1. EMLAKTURA’ya üye olan bayinin fiziki bir adresinin işyeri veya ofisinin bulunması zorunludur.

 5-2. EMLAKTURA BAYİSİNİN işyerinde veya ofisinde mutfak, wc (tuvalet) olmalı ve müşterinin rahat bir atmosferde ağırlanmasını sağlayacak genişlikte bir fiziki mekâna sahip olmalıdır.

 5-3. EMLAKTURA BAYİSİNİN dükkânı veya işletmesi 2 bölümden oluşmalı ve en az 30 m2 büyüklüğe sahip olmalıdır.

 MADDE 6 BAYİLİK Sürecinin Resmen Başlaması

 Sözleşmenin tek taraflı olarak BAYİ tarafından doldurulması ve onaylanması EMLAKTURA BAYİLİĞİ kazanmış olunacağı sonucunu doğurmaz.

 6-1. EMLAKTURA, BAYİNİN sözleşmeyi onaylamasının ardından 2 aylık bir inceleme ve araştırma hakkına sahiptir.

 6-2. Bu süreçte BAYİ ile ilgili olumsuz izlenim edinilmesi veya BAYİLİĞE uygunluğunun açık ve gizli yapılacak araştırma sonucunda, BAYİLİK şartlarını taşıyamadığı kanaatinin oluşması durumunda EMLAKTURA, dijital ortamda BAYİ tarafından doldurulan ve onaylanan sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.

 6-3. EMLAKTURA tarafından BAYİLİĞİN onaylanmasının ardından BAYİNİN iş yerine üzerinde EMLAKTURA logosu bulunan ve daha önce belirlenmiş harf tipi ve renklerini taşıyan reklam tabelası EMLAKTURA ekipleri tarafından gönderilir ve montajı, işçiliği dahil masraflar EMLAKTURA tarafından karşılanır.

 6-4. BAYİLİĞE kabul edilen üyenin iş yerinin camlarına EMLAKTURA bayisi olduğunu gösteren yapıştırmalı reklam çıkartmaları ve yazılar EMLAKTURA tarafından yazdırılır veya monte ettirilir. BAYİ bu tabela, reklam, diğer cam yapıştırmalarını ve reklam yazılarını değiştiremez.

 6-5. EMLAKTURA aynı zamanda gerek fiziki şartlarda gerekse dijital ortamlarda uygun gördüğü miktarda ve zamanlarda reklamlar vererek hem kendisinin hem de BAYİLERİNİN yararına çalışmaları gerçekleştirir ve bu çalışmalardan doğan maliyetleri tek başına karşılar.

 Madde 7- BAYİNİN Uyması Gereken Kurallar

 Tüm hükümler ve şartların yerine getirilmiş olması kaydıyla EMLAKTURA BAYİĞİLİNE hak kazanan BAYİLERİN gerçekleştirmek ve uymak zorunda olduğu bazı kurallar bulunmaktadır.

 

7-1. EMLAKTURA BAYİSİ müşteriye karşı her zaman şeffaf ve aydınlatıcı olmak zorundadır.

7-2. EMLAKTURA BAYİSİ müşteriye doğru ve eksiksiz bilgiler vermek zorundadır.

7-3. EMLAKTURA BAYİSİ, EMLAKTURA sistem yönetimi tarafından dijital ortam üzerinden kendisi ile paylaşılan müşteri özel bilgilerini korumak zorundadır. EMLAKTURA ve diğer BAYİLER dışında 3 kişilerle kesinlikle paylaşamaz.

7-4. BAYİ ticari ilişkilerinde ve girişimlerinde EMLAKTURA ismini izinsiz kullanamaz. Örneğin kamu ya da özel kesim tarafından açılacak ihalelere veya diğer farklı girişimlere EMLAKTURA adını kullanarak katılamaz.

7-6. Bunun dışında BAYİ herhangi bir mal alımı veya değişiminde EMLAKTURA ismini kullanarak bu ticari faaliyetlerini gerçekleştiremez.

7-7. BAYİ adres değişikliğini 20 (yirmi) gün içerisinde EMLAKTURA’ya bildirmek zorundadır.

7-8. BAYİ, yeni adresine taşındığında EMLAKTURA’ya ait logo, tabela ve diğer reklam materyallerini oluşturamaz veya eski işyerine ait materyalleri monte ettiremez.

7-9. BAYİ, EMLAKTURA BAYİLİĞİNİ kazanmadan önce ve sonra birden fazla şubesi bulunabilir veya sonradan açabilir. Ancak açtığı her bir şube için EMLAKTURA’ya yeni bayilik başvurusu yapmak ve yeni bayinin adresini bildirmek zorundadır.

7-10. BAYİ kendi portföyünde bulunmayan ve başka kuruluşların portföylerine ait menkul ve gayrimenkulleri EMLAKTURA sistemine yükleyemez.

7-11. BAYİ, Türkiye Cumhuriyeti yasalarının suç kabul ettiği ve genel ahlaka aykırı yayın gerçekleştiremez.

7-12. BAYİ diğer bayileri yanıltacak bilgileri sisteme yükleyemez.

7-13. EMLAKTURA BAYİLİĞİNİN onaylanması durumunda BAYİ kendisine özel bu onayı üçüncü bir kişiye hiçbir şekilde kullandıramaz. BAYİNİN ortakları veya üçüncü kişiler bu üyelikten hiçbir şekilde yararlanamaz.

7-14. BAYİ, EMLAKTURA tarafından kendisine tahsis edilen şifresini kullanarak EMLAKTURA web sitesi yazılımına zarar verecek yazılımlar yükleyemez.

7-15. BAYİ diğer bayiler ile ve bireysel kullanıcılar tarafından görülebilmesi ve incelenebilmesini sağlayacak gayrimenkul ilanlarını sisteme yükleyebilir.

Madde 8. Hukuki ve Cezai Yaptırımlar

EMLAKTURA bayilik sözleşmesinin BAYİ adayı tarafından onaylanmasının ardından geçen 2 aylık inceleme süresi sonucunda BAYİ olmaya hak kazanan ve faaliyetlerine devam eden tüzel kişiliğin sorumluluklarına uymaması durumunda hukuki ve cezai yaptırımlar aşağıdaki gibidir.

8-1. BAYİNİN üçüncü kişilerle şifresini paylaşması nedeniyle EMLAKTURANIN zarara uğratılması veya imajının zedelenmesine sebebiyet verilmesi karşısında EMLAKTURA tarafından açılacak davalarda ortaya çıkan maddi ve manevi zararın tanzim edilmesi noktasında BAYİ tüm sorumluluğu sözleşmeye göre kabul eder.

8-2. BAYİNİN  şifresini üçüncü kişilerle paylaşması veya kötüye kullanımı durumunda diğer bayilere zarar vermesi söz konusu olduğundan Madde 8.1 şartları aynen diğer mağduriyet yaşayan bayiler için de geçerli olacak ve diğer bayilerin de mağduriyet yaşaması nedeniyle EMLAKTURA bu bayiler adına tazminat talep edebilecektir.

8-3. BAYİ kendi kontrolünde bulunan portföyü EMLAKTURA  dijital sistemi ile tamamen paylaşmaması durumunda üyelikten çıkarılma dışında, EMLAKTURANIN maddi ve manevi tazminat hakkı bulunduğunu kabul eder.

8-4. Maddi ve manevi tazminat EMLAKTURA bayi sayısı ile çarpılarak ve her bir bayi için yapılan toplam harcamanın 50 ile çarpılması şeklinde hesaplanır ve her bir bayinin tahmini zararı hukuki çerçevede belirlendikten sonra tanzim yoluna gidilir.

8-5. EMLAKTURA, BAYİNİN bu sözleşmedeki yükümlülüklerin birini veya hepsini yerine getirmemesi durumunda bayilikten çıkarma yazılı uyarı ya da para cezası uygulamaları gerçekleştirebilir. BAYİ bu sözleşmeyi kabul ederek söz konusu tüm cezalarda EMLAKTURANIN vereceği kararı baştan kabul etmiş sayılır.

8-6. BAYİ madde 7'de ve sözleşmenin diğer maddelerinde yer alan hükümleri yerine getirmemesi durumunda bayilikten çıkarılır.

Madde 9. Bayiliğin EMLAKTURA Tarafından İptal Edilmesi ve Bayilikten Çıkarılma

EMLAKTURA bayiliğine hak kazanmış bayi her hangi bir dönemde EMLAKTURA tarafından ve genel yasalar tarafından belirlenmiş hukuki şartlara uygunluğunu kaybetmesi veya bu sözleşmedeki maddelerden herhangi birinin ihlalinden kaynaklı üyelikten çıkarılabilir. Bu işlem EMLAKTURA tarafından yapılır ve BAYİ için açılmış  portföy kapatılarak BAYİNİN sisteme ulaşımı engellenir. Aşağıdaki yazılı maddelerden bir veya birden fazlasının gerçekleşmesi ve bayilikten çıkarılma işlemi gerçekleştirildiğinde bu sözleşmedeki madde 8 hükümlerinin tamamı uygulanır. Bayi bu sözleşmeyi kabul ederek madde 8'de yer alan hukuki ve cezai yaptırımları peşinen kabul etmiş sayılır.

9-1. BAYİ, Türkiye Cumhuriyeti anayasasına, yürürlükte bulunan ceza hukukunu kapsayan ve ticari yasalara aykırı hareket etmek.

9-2. BAYİ, EMLAKTURA sistemi içerisinde oluşan ve kendisi ile bağlantı kuran müşteriye kasıtlı bir şekilde yalan söylemek ve müşteriyi yanıltıcı nitelikte bilgi aktarmak.

9-3. BAYİNİN portföyünde bulunan satılık veya kiralık gayrimenkulleri gizlemesi ve EMLAKTURA sistemindeki diğer kullanıcılar ile paylaşmaması.

9-4.BAYİNİN işyerinden EMLAKTURA logosunun, reklam tabelasının ve diğer tanıtım enstrümanlarının kaldırılması.

9-5. Hukuki anlamda müşteri tarafından delillendirilmesi kaydıyla müşterinin para alışverişi veya herhangi bir nedenle mağdur edilmesi.

9-5. BAYİNİN adres değişikliğini 20 (yirmi) gün içerisinde bildirmemesi.

9-6. Adres değişikliğinin 20 (yirmi) gün içinde yapılmasına rağmen BAYİNİN, EMLAKTURA logosu, reklam tabelası olmadan faaliyetlerine devam etmesi.

9-7. BAYİNİN, başvuru yaptığı adresteki işletme haricinde diğer şubelerinde EMLAKTURA ismini, logosunu ve diğer tanıtım enstrümanlarını izinsiz şekilde kullanması.

9-8. BAYİNİN sözleşmeyi fesh etmesi veya üyelikten çıkarılması durumunda ilanları EMLAKTURA tarafından silinir ve BAYİ bu ilanların yayınlanmaya devam etmesini talep edemez.

Madde 10 BAYİNİN Sözleşmeyi Fesh Etmesi

EMLAKTURA BAYİSİ dilediği zaman bu sözleşmede yer alan koşulları karşılamak kaydıyla sözleşmeyi fesh edebilir.

10-1. EMLAKTURA BAYİSİ, istediği zaman sözleşmeyi fesh edebilir. Ancak en az 15 (onbeş) gün öncesinde sözleşmeyi fesh ettiğini e-posta veya normal posta yoluyla yazılı şekilde EMLAKTURAYA bilgilendirmek zorundadır.

10-2. BAYİNİN sözleşmeyi fesh  etmesi durumunda; bu sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan ve ilgili tüm maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde BAYİYE özel ve tüm bayileri kapsayan genel fiziki ve dijital reklam harcamalarının tamamı bu sözleşmede yer aldığı şekilde EMLAKTURA tarafından BAYİDEN tanzim yoluna gidilir.

10-3. BAYİNİN sözleşmeyi fesh etmesi veya üyelikten çıkarılması durumunda ilanları EMLAKTURA tarafından silinir ve BAYİ bu ilanların yayınlanmaya devam etmesini talep edemez.

 Madde 11. İstifa Veya Bayilikten Çıkarılma Sonrasında Tazminat Hükümleri

BAYİNİN sözleşmeyi fesh etmesi veya bayilikten çıkarılması EMLAKTURA  tarafından daha önce BAYİ için harcanan ücretin tanzimini gerektirir. Bayilik oluşumu sırasında başta fiziki ve dijital reklam giderleri olmak üzere tüm maliyetin EMLAKTURA tarafından gerçekleştirilmiş olması nedeniyle EMLAKTURANIN maddi ve manevi zararının karşılanması gerekir.

 11-1. BAYİ madde 9 da yer alan hükümler kapsamında bayilikten çıkarılması veya sözleşmeyi fesh etmesi durumunda EMLAKTURA bayiliğine kabul edildiği tarihte her bir bayi için EMLAKTURANIN gerçekleştirmiş olduğu tabela, logo işlenmesi, montaj ve işçilik giderleri dışında dijital ve fiziksel reklam masrafı esas alınarak tanzim yoluna gider.

11-2. Yukarıda yapılan hesaplama o günün şartlarında birim fiyat olarak belirlendikten sonra 50 ile çarpılarak maddi tazminat hesaplanır. Bayinin sözleşmeyi fesh ettiği veya bayilikten çıkarıldığı gün itibarıyla BAYİNİN adresine yapılmış aynı ölçülerde reklam tabelası giderleri, bu reklam tabelasının kurulması sırasında harcanan toplam ücret, işyerinin camlarına ve diğer bölümlere yapılan logo ve çıkartma işlemleri, işçilik, ulaşım ve montaj giderleri, EMLAKTURANIN tüm bayilerin yararına oluşturduğu dijital ve fiziki reklam giderleri esas alınmak üzere hesaplama yapılarak çıkan sonucun 50 ile çarpılması neticesinde tazminat miktarı belirlenmiş olur. BAYİ bu kriterler çerçevesinde yapılmış hesaplamayı, dijital olarak kendisine sunulan sözleşmeyi onaylayarak baştan kabul etmiş sayılır.

11-3. BAYİNİN sözleşmeyi fesh etmesi veya bayilikten çıkarılmanın ardından EMLAKTURA tarafından gerçekleştirilecek tazminat hesaplaması e-posta veya posta yolu ile BAYİYE tebliğ edilir. Bu tebliğden itibaren 10 (on) gün içerisinde belirlenen tazminat miktarını BAYİ ödemek zorundadır. Tazminatın ödenmemesi durumunda EMLAKTURA alacağını tahsil etmek için kanuni yollara başvurabilir.

 

 

 

 

Madde 12

İşbu sözleşme 12 ana madde ve her bir maddenin alt maddelerinden oluşmaktadır. Bu sözleşmede yer alan tüm maddeler bayi tarafından okunduktan sonra dijital olarak kayıt oluşturulduğunda sözleşmenin tüm maddeleri olduğu gibi kabul edilmiş sayılır.

Emlaktura.com Sisteminin Tüm Hakları (Kamburoğlu Bilgi Teknolojileri Paz Tic Ltd Şti) ye Aittir.

 

Kamburoğlu Bilgi Teknolojileri                                                                      

Paz Tic Ltd Şti (Emlaktura)                                                                              Ad Soyad / Firma