Yabancıya Konut Satışı

Yabancıya Konut Satışı

Özellikle son yıllarda ülkemizde giriş yapan yabancı misafir sayısı bir hayli yüksek. Tabi bu durum yabancıya konut satışı ile ilgili pek çok soruyu gündeme getiriyor. Çünkü gayrimenkul sahipleri ile irtibat kuran ve konut satın almak isteyen çok sayıda yabancı uyruklu kişi bulunuyor. Buradan hareketle kaleme alınan yazımızın oldukça yararlı bilgiler içerdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bunun nedeni gerek yasal düzenlemeler gerekse yürürlükte bulunan diğer mevzuat ülkemizin vatandaşı olmayanlara yönelik konut satışında satışına farklı düzenlemeler getirmektedir. Dolayısıyla gayrimenkul sahiplerinin bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyeceğini düşünüyoruz. Şimdi isterseniz konumuzun detaylarının neler olduğuna bakalım

Yabancıya Konut Satışı Şartları

Tabi takdir edersiniz ki mevcut yasal düzenlemeler gayrimenkul sahibine birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu nedenle yabancıya konut satışı şartları önceden mutlaka bilinmelidir. Öncelikle konut satışı için talepte bulunan yabancının ikamet izninin bulunmasına gerek olmadığını hemen belirtelim. Dolayısıyla gayrimenkulü satın almak isteyen kişinin ikamet izninin olmaması satışa engel değildir. Ülkemizde 2644 sayılı tapu kanununun 35. maddesinde yer alan farklı sınırlamalar mevcuttur. Dilerseniz konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına maddeler halinde ilerleyelim

  • Uluslararası ikili ilişkiler çerçevesinde ülkemiz ile diyaloğu bulunan diğer ülkelerin vatandaşlarına taşınmaz satın alma yönünde Cumhurbaşkanı karar bildirebilir. Bu çerçevede izin verilen ülke vatandaşlarına satışı yapmak mümkündür
  • Taşınmazın tüm yerleşkesi ve bulunduğu bölge arazisi de dahil olmak üzere 30 hektarı geçemez
  • Yakın geçmişte çıkarılan yasa gereğince konut veya arsa satışı sırasında yabancı uyruklu kişi dövizini bozdurmak zorundadır
  • Gayrimenkulü satın alacak kişinin gerçek kişi olması gerekiyor. Başka bir deyişle şirket, dernek veya yabancı uyruklu vakıflara satış yapılamaz.
  • Yabancı uyruklu kişi yurtdışından vekaletname yoluyla satın alma yönünde bir talepte bulunursa bu vekaletnamenin yeminli tercüman aracılığıyla Türkçeye çevrilmiş olması gerekiyor

Tapu İşlemleri Ülkemiz Standartları İçerisinde Gerçekleşiyor

Yukarıda kısaca değindiğimiz gibi ülkemizde yabancı uyruklu kişilere yapılacak konut ve arsa satışı amacıyla gerçekleşecek tapu işlemleri içerisinde belirli bir sınırlama olmadığı görülecektir. Dolayısıyla gayrimenkul sahibinin öğrenmesi gereken tek bilgi Cumhurbaşkanlığı tarafından gayrimenkulü satın alacak kişinin ülkesine izin verilip verilmediği olacaktır. Sonrasında eğer izin verilmiş ülkeler içerisinde bulunuyorsa satış işlemi 30 hektarı geçmeyecek şekilde gerçekleşebilir.