Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Kira Sözleşmesi Nasıl Yapılır

Pek çok insan halen kiralık seçeneklerini araştırıyor ve barınmanın en rasyonel yönünü halen kiralık işyeri ve konutlar oluşturuyor. Tabi bu çerçevede her kiracının kira sözleşmesi nasıl yapılır konusunda bilgi sahibi olması şarttır. Bu yazımızda iyi bir kira sözleşmesinin nasıl yapılması gerektiği noktasında sizleri aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle kira sözleşmesinin yasal dayanağı hakkında sizleri kısaca bilgilendirelim. Çünkü yasal prosedürün tamamen olmasa bile kısmen bilinmesinde büyük yarar bulunuyor. Halihazırda yürürlükte bulunan 6098 sayılı Türk borçlar kanununun 299. maddesi uyarınca kiralama hizmeti sağlanıyor. Sözleşmede kira bedeli, kontratın geçerlilik tarihi ve kiracının diğer sorumlulukları açıkça yer almaktadır

Konut Kira Sözleşmesi Dikkatli Okunmalıdır

Her şeyden önce tüm sözleşmelerde olduğu gibi konut kira sözleşmesi dikkatli bir şekilde okunarak imza altına alınmalıdır. Bunun nedeni kiracının ve mülk sahibinin avantajına olacak birçok maddenin sabit hükümlerde yer almasıdır. Örnek vermek gerekirse kiralanan gayrimenkulün veya herhangi bir taşınmazın kiralama sonrasında kusurlu hale gelmesi kiraya verenin yükümlülüğündedir. Kiracı bu kusurun giderilmesini kiraya verenden isteyebiliyor. Sözgelimi yaz aylarında gerçekleşen kiralama sonrasında kış ayları ile birlikte başlayan yağışların daire içerisinde rutubete neden olması sonradan ortaya çıkacak bir kusur olarak kabul edilebilir. Bu durumda kiraya veren bu kusurun giderilmesini mutlaka sağlamak durumundadır. Ayrıca kiraya veren bu kusuru zamanında gidermezse kiracı tek taraflı olarak kusurun giderilmesini sağlayabilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda kiracı gerçekleştirmiş olduğu masrafların tamamını kanuna dayanarak kira bedelinden düşebilir

Kiracı Hakları Geniş Biçimde Yer Alıyor

Eğer sözleşmede aksine hükümler yoksa mevcut sözleşmenin sabit maddeleri kiracı hakları bakımından oldukça geniş tutulmuştur. Örneğin sözleşme imzalandıktan ve kira bedeli belirlendikten sonra kiracı aleyhine bir artış söz konusu olamamaktadır. Dolayısıyla sözleşmenin omurgasını oluşturan maddelerinde taraflar anlaşmanın dışına hiçbir şekilde çıkamaz. Tabi her yıl sözleşme düzenleme ve imzalama gibi bir tasarrufa başvurmak zorunda değilsiniz. Sözgelimi 1 yıllık sözleşme sona erdiğinde kiraya veren bir yenileme talep etmezse eski sözleşme hükümlerini koruyabilmektedir. Elbette yıllık kira artışı sözleşmede açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bu durumda taraflar otomatik olarak yeniden sözleşme yapmış gibi aynı sözleşmeyi kullanmaya devam edebiliyor. Umuyoruz ki kira sözleşmesi nasıl yapılır konusunda sizleri aydınlatabilirmişizdir.